Célterületi leírás

VIII. KELET-PÉCS

A Kelet-Pécs célterületet északon az Ady Endre utca, Hársfa út, Engel utca és a 6-os út határolja, keleten Pécs közigazgatási határáig terjed a városrész, délen az 57-es út, nyugaton az Árpádi-árok, Faiskola utca, Siklósi út, Somogyi Béla utca, Bacsó Béla utca, a Sport utca és Lánc utca határolja.

A célterületet több településrész alkotja:

Budaiváros: Történetileg kialakult iparos és munkásnegyed, számos megőrzendő szerkezeti és beépítési elemmel. Szerepe a Zsolnay Kulturális Negyed megnyitásával folyamatosan növekszik. A terület nyugat része a Zsolnay Negyed megépülése óta a történelmi Belvároshoz zárkózik, a kulturális és kreatív ipar központja lehet a jövőben. A Zsolnay Negyed Pécs egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel bíró attrakciója, amely komoly jelentőséggel bírhat a város és környéke turisztikai desztinációként való megjelenésében és így a jövedelemegyenleg javításában.

Budai külváros: A Belső városrészek és a Kelet-Mecsek célterületek közötti csendes, nagyrészt homogén beépítésű, önálló centrum nélküli terület. Peremein fontos városi útvonalak haladnak, de ezek hatása nem hatol be a tömbbe. A Zsolnay gyáron túli városrész nagyrészt családi házas beépítésű, a Ledina területe társasházakat tartalmaz. A területen nincs komoly gazdasági teljesítmény, ez alól kivételt szinte kizárólag a keleti oldalról szegélyező 6-os út melletti területek jelentik.

Kisbalokány: A vasútvonal és a Zsolnay út közé beszorult intézmény és közpark terület. Fontos szerepe lenne a Belváros, egyetemi kampusz és a Zsolnay Negyed közötti széles zöld-folyosó biztosításában, melynek kiteljesedését most még a 90-es években meggondolatlanul telepített kereskedelmi és szolgáltató egységek akadályozzák. Itt található a város két legjelentősebb, EKF keretében megvalósult intézménye a Tudásközpont és a Kodály Központ.

Balokány: Nyugati részén jelenleg gazdasági terület, keleti felén nagyrészt erdősült zöldterület található, a Basamalom út mentén alakult ki lakóterületi beépítés. A várostesttől a vasútvonal választja el. Kiemelkedő szerepe lehet a város rekreációs területeinek fejlesztésében, a zöld és kék hálózat kialakításában, a városközpont déli irányú kapcsolatainak fejlesztésében. Kevés utcája, és a hiányzó tömegközlekedés miatt a város vérkeringésében nem vesz részt. A gazdasági területek új, vegyes funkció felé kell, fejlődjenek, ami kapcsolatot biztosít a Siklósi városrész központi szerepéhez. A rendezetlen gazdasági telephelyek közé ékelődött Pipacs utcai, a KSH által 2. szegregátumként jelölt területet meg kell szüntetni, a szegregátum a TOP-6.9.1 projekt 2. ütemében érintett. A Kisbalokány alatti területrész rekreációs potenciállal bír, amely turisztikai vonzerőt is jelenthet a jövőben, ám jelenleg kiaknázatlan.

Újhegy: A 6-os út és az Üszögi út által a várostesttől szinte elvágott településrész jellemzően tervezetlenül jött létre. Utcahálózatát a tulajdonviszonyok alakították, és a folyamatos beépülés mellett nem jött létre központja, intézménye, kereskedelme. A tömegközlekedés csak a Nagykozári úton halad, melytől a terület nagy része távol fekszik. A lehetséges munkahelyek távolsága miatt a mobilitás igény nagy.

Basamalom: Az iparvágány és Pécs-bánya rendező pályaudvar által elzárt területen a meghatározó létesítmény az Erőmű, és a mellette települt iparvállalatok. Az erőmű munkáslakásai Jankovics telep két rendezett utcájában találhatóak. A terület többi része rendezetlen, és szervezetlen. Tömegközlekedés csak a szomszédos Gyárvárosban, a Mohácsi úton halad. Közterületei elhanyagoltak, kiépítetlenek. A Magtár utcai szegregátum (KSH 3. szegregátum) a TOP-6.9.1. projekt 2. szakaszában lesz érintett.

Gyárváros: A 6-os úttal határos, Mohácsi út és az Üszögi út közötti térség meghatározóan gazdasági terület, melyen belül nagy kiterjedésű ún. rozsdaövezet maradt a felhagyott bányászati létesítmények, iparvállalatok helyén. A gyér tömegközlekedés javítása feltétlenül szükséges. A Mohácsi út teljes szélességben való megújítása a forgalom nagysága és városba vezető szerepe miatt is sürgető. A működő ipari területek mellett jelentős kereskedelmi-szolgáltató tevékenység települt a Mohácsi út mentén.

Üszög: Gazdasági terület, melybe beékelődik Üszögpuszta lakóterülete. Közúti kapcsolata megoldott. Üszögpuszta rendezett lakóterületén az épületállomány átlagos állapotú. Üszögpusztán található Batthyány-kastély és parkja történelmi és természeti értéket képvisel. A XVIII. század elején épült, korai barokk stílusú épület ma Kastélyszállóként és étteremként működik. A kert különleges, védett növényfajoknak ad otthont.

Üszögi tározó major: Gazdasági terület, dél-keleti peremén horgásztóval és erdősült zöldterülettel. Városi szerkezetképző szerepe nincs. Közúti kapcsolata megoldott. Néhány lakóépület és a karbantartott víztároló mellett több elhanyagolt telephely rontja az összképet.

Tüskésrét: Pécs egyik legnagyobb fejlesztési potenciálját magában foglaló területe. Beépítetlen nagy kiterjedésű zöld terület, mely régóta kereste szerepét a várostestben, és melyen az elmúlt időszakban napelempark, szabadidőpark került kialakításra. A város a közeljövőben a településrész további rekreációs fókuszú fejlesztést tűzte ki célul.

Kiemelendő a városrészben a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. tevékenysége, mely Pécs város turisztikai és kulturális infrastruktúrájáért felelős szervezetként segíti a civil szervezeteket a rendezvényeik megvalósításában, hirdetésben, és gyakran a helyszín biztosításában is. Az elmúlt években minden alkalommal a ZSÖK Kft. részéről kiírásra kerül egy civil pályázat, amelyben 8 szervezet részére biztosítanak ingyenes teremhasználatot a Kodály Központ konferencia- és koncerttermeiben.

A városrész teljes lakossága 12.600 fő, azonban az 1. és 2. szegregátumban élők száma 188 fő, így a projekt célterületén élők száma 12.412 fő. A legnépesebb területrészek: Budai város, Budai külváros és Újhegy. Az átlagos népsűrűség 750 fő/km2, a Budai városban azonban 5.260 fő/km2. Az aktív korú népesség nem éri el a célterületen a lakosság kétharmadát. Fiatalos városrész: az öregedési index értéke 1,11. A diplomások aránya átlagosan 20,65% a célterületen, természetesen a Belvároshoz közeli településrészeken magasabb az arányuk, míg a rozsdaövezethez tartozó területeken a legalacsonyabb.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 Ady Endre utca páros
 Alsóbalokány utca
 Alsóhavi utca páratlan
 Arasz utca
 Avar utca
 Baranyavár utca
 Barázda köz
 Barázda utca
 Basamalom dűlő
 Basamalom út
 Batthyány utca
 Bazsarózsa utca
 Bogádi út
 Bokor utca
 Bor utca
 Breuer Marcell sétány
 Bulgár utca
 Buzsáki Imre utca
 Bányavasút utca
 Cinege dűlő
 Cinka Panna utca
 Csaba utca
 Csengő utca
 Danitz puszta
 Dankó Pista utca
 Deák Ferenc utca
 Ditz-malom utca
 Diósi út
 Dugonics utca
 Délibáb utca
 Előd utca
 Endre utca
 Engel János József utca
 Eozin utca
 Eper utca
 Erzsébet utca
 Farkas István utca
 Feketerigó utca
 Felső-Homok dűlő
 Felsőbalokány utca
 Felsővámház utca
 Fischer Béla utca
 Fátyol utca
 Fészek utca
 Fűzfa utca
 Fürj utca
 Gerle utca
 Gomba utca
 Gyula utca
 Gyár utca
 Gyöngy utca
 Géza utca
 Hajnal utca
 Halász utca
 Hamvas utca
 Hegedűs János utca
 Hengermalom utca
 Hold utca
 Homokbánya
 Homoktető utca
 Homokvölgy utca
 Huba utca
 Hársfa út páros 2-104. számig
 Hétvezér utca
 Kakukk utca
 Karancs utca
 Kastély utca
 Katalin utca
 Katus utca
 Kert utca
 Kisbalokány dűlő
 Kisbirtok dűlő
 Kiskőszeg utca
 Kiss Ernő utca
 Koksz utca
 Könyök utca
 Lánc utca
 Légszeszgyár utca
 Magtár utca
 Major utca
 Mohácsi út
 Márton utca
 Mészkemence utca
 Mókus utca
 Nagyhidi út
 Nagykozári út
 Napkelet utca
 Nyáros utca
 Nyírfa utca
 Nárcisz utca
 Németh Márton utca
 Orsolya utca
 Pala-köz
 Palahegy utca
 Panoráma utca
 Pipacs utca
 Pipitér út
 Présház utca
 Pélmonostor utca
 Pósa Lajos utca
 Remény utca
 Rezgő utca
 Rigó utca
 Rippl Rónai utca
 Róka utca
 Sarló utca
 Sellő utca
 Somogyi Béla utca páros
 Szirom utca
 Szivárvány utca
 Szöcske utca
 Sándor utca
 Sövény utca
 Torda utca
 Táltos utca
 Téglaház dűlő
 Tétény utca
 Tündér utca
 Tüskésréti út
 Universitas utca
 Vadász utca páros 2-54. számig
Vadász utca páratlan
 Vendég utca
 Vigadó utca
 Vincellér utca
 Vándor utca
 Vöröskereszt utca
 Zsolnay Vilmos utca páros
Zsolnay Vilmos utca páratlan 1-65. számig
 Zsák utca
 Álmos utca
 Íjász utca
 Újhegyi főtér
 Újvilág utca
 Üszögi Víztároló
 Üszögi kiserdő
 Üszögi-kiserdő utca
 Üszögpuszta